Wednesday, February 24, 2016

Inersia dan Jisim

Bagi sesuatu objek, semakin besar jisim objek tersebut, semakin sukar untuk menggerakkannya atau menghentikannya jika ianya dalam keadaan bergerak.

Keadaan ini menunjukkan bahawa, semakin besar jisim sesuatu objek itu, maka semakin besar inersianya.

Misalnya, sebuah motorsikal adalah lebih mudah ditolak dari keadaan rehatnya berbanding dengan sebuah kereta kerana jisim motorsikal adalah lebih kecil. Oleh itu, inersianya adalah sangat kecil dari jisim atau inersia kereta tersebut.


Hubung-kait antara jisim (mass) dan inersia (inertia) membolehkan sesuatu jisim itu dinyatakan dari segi inersia.

Daripada hubungan tersebut, maka jisim sesuatu objek boleh ditakrifkan sebagai ukuran inersianya.

Definisi jisim berdasarkan inersia adalah lebih ‘jelas’ berbanding dengan definisi jisim yang biasa, iaitu ‘jumlah jirim’ di dalam sesuatu objek.

Ini adalah kerana ‘jumlah jirim’ di dalam sesuatu objek adalah tidak boleh dikira.

1 comment:

  1. Harrah's Resort Southern California - Mapyro
    Welcome to Harrah's Resort Southern California. Find 과천 출장안마 out how 제주도 출장샵 to make a reservation 경상북도 출장샵 and book a room today. Don't forget the 하남 출장샵 welcome offer! Rating: 4 · ‎1 vote · ‎Price range: $$How 용인 출장안마 is Harrah's Resort Southern California rated?What days are Harrah's Resort Southern California open?

    ReplyDelete