Wednesday, February 24, 2016

Inersia dan Jisim

Bagi sesuatu objek, semakin besar jisim objek tersebut, semakin sukar untuk menggerakkannya atau menghentikannya jika ianya dalam keadaan bergerak.

Keadaan ini menunjukkan bahawa, semakin besar jisim sesuatu objek itu, maka semakin besar inersianya.

Misalnya, sebuah motorsikal adalah lebih mudah ditolak dari keadaan rehatnya berbanding dengan sebuah kereta kerana jisim motorsikal adalah lebih kecil. Oleh itu, inersianya adalah sangat kecil dari jisim atau inersia kereta tersebut.


Hubung-kait antara jisim (mass) dan inersia (inertia) membolehkan sesuatu jisim itu dinyatakan dari segi inersia.

Daripada hubungan tersebut, maka jisim sesuatu objek boleh ditakrifkan sebagai ukuran inersianya.

Definisi jisim berdasarkan inersia adalah lebih ‘jelas’ berbanding dengan definisi jisim yang biasa, iaitu ‘jumlah jirim’ di dalam sesuatu objek.

Ini adalah kerana ‘jumlah jirim’ di dalam sesuatu objek adalah tidak boleh dikira.

No comments:

Post a Comment