Saturday, January 23, 2016

Inersia

Sesuatu objek yang berada dalam keadaan bergerak akan bergerak selama-lamanya dengan halaju yang malar dalam garis lurus sekiranya tiada daya yang menentang bertindak ke atasnya.

Konsep ini dicadangkan oleh Galileo dan dirumuskan dalam Hukum Newton Pertama (Newton's First Law) yang menyatakan bahawa suatu objek akan terus berada dalam keadaan pegun atau terus bergerak dengan halaju tetap pada satu garis lurus kecuali ditindakkan oleh suatu daya luar.

Hukum Newton Pertama boleh dinyatakan dengan cara yang lain dimana semua jirim mempunyai rintangan tersendiri daripada digerak jika jirim itu berkeadaan rehat atau bergerak kerana sebarang perubahan gerakannya akan dihalang. Keadaan jirim ini dipanggil inersia (inertia).

Inersia boleh ditakrifkan sebagai kecenderungan suatu objek untuk mengekalkan keadaan rehatnya, atau jika bergerak, untuk meneruskan pergerakannya dalam garis lurus.


No comments:

Post a Comment