Tuesday, October 6, 2015

Jangka Masa Detik

alaju dan pecutan suatu objek dapat diukur dengan menggunakan jangka masa detik seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah.

Jangka masa detik.

Jangka masa detik terdiri daripada sekeping logam yang bergetar 50 kali per saat (50 Hz). Ini membolehkan penggetar ini menghasilkan 50 titik per saat pada pita detik yang ditarik melaluinya.

Selang masa antara dua titik yang berturut-turut disebut detik. Satu detik adalah bersamaan dengan 1/50 saat atau 0.02 saat.

Detik dan jarak titik.

Jarak antara dua detik yang berturutan pada pita detik, bergantung pada kelajuan pita detk.

Jika pita detik bergerak dengan laju, titik-titik itu akan berjauhan. Jika pita itu bergerak dengan perlahan, titik-titik itu akan rapat antara satu sama lain seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah.

Perubahan jarak antara titik-titik yang berturutan pada pita detik menunjukkan perubahan halaju dan juga menunjukkan pita detik objek itu memecut atau menyahpecut.

Jarak seragam antara titik-titik yang berturutan yang seragam menunjukkan halaju yang seragam.

Pita detik bagi objek yang bergerak dengan halaju seragam dan dengan pergerakan pecutan ditnjukkan seperti pada ciri-ciri gerakan di bawah.


Jarak antara titik yang tetap
Inferens:  Halaju tetap atau seragam.


Jarak antara titik bertambah secara seragam
Inferens: Pecutan seragam.


Jarak antara titik berkurangan secara seragam
Inferens: Nyahpecutan seragam.

No comments:

Post a Comment