Friday, September 18, 2015

Memahami Tekanan Dalam Cecair

Tekanan pada sebarang titik dalam cecair adalah disebabkan oleh berat turus cecair di atas titik itu.

Apabila cecair seperti air dituang ke dalam bekas Pascal yang ditunjukkan seperti dalam Rajah di bawah, air dalam setiap tiub naik ke paras yang sama, h.

Cecair sentiasa mencari parasnya.

Ini menunjukkan sesuatu cecair di dalam bekas sentiasa mencapai aras yang sama.

Pada paras atau kedalaman yang sama, tekanan cecair adalah sama. Jika tidak, cecair akan mengalir untuk menyamakan sebarang perbezaan tekanan.

Ini menunjukkan tekanan di dalam sesuatu cecair:
  • Bergantung kepada kedalaman mencancang.
  • Tidak bergantung kepada bentuk dan luas keratan rentas bagi sesuatu salur.

No comments:

Post a Comment