Thursday, August 20, 2015

Medan Elektrik

Kawasan di sekitar suatu cas elektrik atau jasad bercas dimana cas elektrik atau jasad bercas lain dikenakan satu daya samada tarikan atau tolakan adalah dikenali sebagai medan elektrik.

Medan elektrik diwakili oleh satu siri garis ber anak panah yang disebut garis-garis medan elektrik.

Arah medan elektrik pada sebarang titik dianggap sebagai arah daya pada cas positif di titik tersebut.

Medan elektrik adalah berjejarian luaran dari cas positif seperti yang ditunjukkan dalam rajah (a) di bawah, dan berjejarian dalaman ke arah negatif seperti yang ditunjukkan dalam rajah (b) di bawah.

Medan elektrik untuk titik cas.

Rajah di bawah pula menunjukkan garisan-garisan medan elektrik antara suatu cas positif dan suatu cas negatif.

Medan elektrik yang disebabkan oleh satu cas positif dan 
satu cas negatif.

No comments:

Post a Comment