Thursday, April 30, 2015

Nombor Proton dan Nombor Nukleon

Nombor proton, Z, suatu atom ialah bilangan proton di dalam nukleusnya.

Di dalam atom neutral, nombor proton juga mewakili bilangan elektron dalam orbit.

Proton dan neutron di dalam nukleus atom disebut sebagai nukleon.

Nombor nukleon, A, suatu atom ialah jumlah bilangan proton dan neutron di dalam nukleusnya.

Perbezaan antara nombor nukleon dan nombor proton memberikan bilangan neutron, N, di dalam nukleus.


No comments:

Post a Comment