Sunday, February 15, 2015

Jarak dan Sesaran

Jarak dan sesaran adalah dua kuantiti yang mungkin dianggap mempunyai maksud yang sama, tetapi sebenarnya mempunyai definisi dan maksud yang amat berbeza.

Jarak ialah kuantiti skalar yang mempunyai magnitud tetapi tidak mempunyai arah. Jarak merujuk kepada berapa banyak kawasan yang sudah dilalui oleh suatu objek semasa sepanjang pergerakannya.

Sesaran ialah kuantiti vektor yang mempunyai magnitud dan arah. Sesaran ialah jarak antara titik akhir dari titik mula pada satu garis lurus.

Untuk memahami perbezaan diantara jarak dan sesaran, gerakan di bawah dipertimbangkan.

Seorang lelaki berjalan 5 m ke timur, 3 m ke selatan, 5 m ke barat dan akhirnya 3 m ke utara seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah.


Walaupun lelaki itu telah berjalan sebanyak 16 m, tetapi sesarannya adalah 0 m. Ini adalah kerana dia balik semula ke tempat asalnya dan tidak bergerak dari tempat permulaannya walaupun jarak yang dilaluinya adalah 16 m.

Arah adalah penting bagi sesaran kerana sesaran adalah suatu kuantiti vektor.


Rajah di atas menunjukkan kedudukan A, C, D dan B bagi seorang pelari pada beberapa masa yang berlainan. Setelah berlari dari A ke B, dia menukar arahnya dan bergerak ke C. Selepas sampai di C, dia sekali lagi menukar arahnya dan berhenti di D

Daripada rajah tersebut, didapati jumlah jarak yang dilaluinya adalah (6 + 5 + 3) km manakala sesarannya dari tempat asalnya adalah 4 km di timur A.


Contoh

Berapakah sesaran yang dilalui oleh sebuah kereta mainan jika kereta mainan itu bergerak 4 m ke utara dan kemudiannya 3 m ke timur?

Penyelesaian:

(Lukiskan sebuah gambar rajah untuk mewakili pergerakan bagi kereta mainan itu seperti yang ditunjukkan dalam dajah di bawah. AC adalah mewakili sesaran.

Dengan menggunakan Teorem Phytagoras;


1 comment: