Friday, January 6, 2012

Gerakan Gelombang

Dalam rajah dibawah, didapati seorang budak sedang berbuai ke hadapan dan ke belakang di atas sebuah buaian. Jenis gerakan ini dikenali sebagai ayunan (oscillation).


Suatu gerakan yang berayun (oscillating) atau bergetar (vibrating) di mana suatu titik atau jasad bergerak ke hadapan dan ke belakang di sepanjang suatu garis yang bertitik pusat tetap (fixed central point), adalah menghasilkan gelombang (waves).

Sistem ayunan atau getaran, bertindak sebagai sumber gelombang yang memindahkan tenaga dari satu titik ke titik yang lain (tanpa melibatkan sebarang pemindahan jisim).

Contoh-contoh gelombang:
  1. Gelombang cahaya (light waves) dihasilkan akibat getaran elektron dalam atom.
  2. Gelombang bunyi (sound waves) dihasilkan oleh getaran jasad mekanikal seperti tali gitar.
  3. Gelombang air yang dihasilkan oleh gangguan (atau getaran) pada permukaan air yang tenang.


Perjalanan / perambatan (propagation) gelombang

Apabila suatu gelombang itu bergerak melalui medium, zarah-zarah medium tersebut akan bergetar dari kedudukan keseimbangan (equilibrium position) mereka.

Walau bagaimanapun, zarah-zarah medium tersebut tidak bergerak mengikut arah gelombang itu.

Gelombang memindahkan tenaga dan momentum dari sumber gelombang (ayunan atau getaran) kepada persekitaran.

2 comments: